Eye Tracking

Een gebruiksvriendelijke website is van groot belang bij het verschaffen van informatie, het communiceren met de klant en het stimuleren van verkopen. De website is voor uw organisatie meer
dan een visitekaartje. Het is een online omgeving waar de klant contact heeft met uw organisatie en waar uw organisatie de kans krijgt om de online beleving van de klant positief te beïnvloeden.

Hierbij is het van belang dat de uitstraling, de inhoud, het navigeren en het functioneren van de website optimaal zijn afgestemd op de gebruikerservaring van de klant. Om dit te realiseren is het van belang om inzicht te krijgen in de gebruikerservaring. Weet u hoe de klant uw website beleeft? Is er inzicht in waar de klant tegenaan loopt tijdens het navigeren of het bestelproces? Hoe weet u waar uw klant naar kijkt en waar zijn aandacht naar uitgaat?

De Onderzoekfabriek helpt uw organisatie om antwoord te geven op deze vragen aan de hand van Eye Tracking onderzoek. Meer weten over Eye Tracking? Bekijk wat Eye Tracking precies is en wat Eye Tracking u kan opleveren!