ONDERZOEKSMETHODEN

Er zijn verschillende methoden om te onderzoeken. De onderzoeksmethode hangt sterk af van de informatie die een ondernemer wenst te verkrijgen. Een onderzoek kan kwantitatieve of kwalitatieve beweegredenen hebben. Kwantitatieve onderzoeken geven inzicht in procentuele verhoudingen waar veel respons een vereiste is. Kwalitatieve onderzoeken geven diepgaande informatie weer middels bijvoorbeeld diepte-interviews.

ONDERZOEKSMETHODE

De onderzoeksmethode hangt sterk af van de informatie die een
ondernemer wenst te verkrijgen. Een onderzoek kan kwantitatieve of kwalitatieve beweegredenen hebben. 

Straat enquêtes

Het afnemen van straatenquêtes is interessant wanneer een specifieke doelgroep benaderd moet worden zoals bijvoorbeeld bezoekers van een winkelcentrum.

Telefonische enquêtes

Wanneer een specifieke doelgroep, bestaande uit bijvoorbeeld eigenaren van een bepaald merk auto geïnterviewd dienen te worden, is het gebruikelijk het onderzoek via de telefoon uit te voeren.

Schriftelijke enquêtes

Schriftelijke enquêtes worden gebruikt indien de doelgroep een band heeft met de onderneming. Via een schriftelijke enquête kan uitgebreid klanttevredenheid onderzocht worden onder de vaste klanten.

Wij doen mystery onderzoeken in verschillende branches. Hierdoor hebben we een diversiteit aan op maat gemaakte onderzoeken zodat we met de juiste tools de onderzoeksvraag kunnen beantwoorden. Onze focus ligt bij bruikbare resultaten die het verschil maken op de werkvloer. 

Vrijblijvende offerte aanvragen

  DESK & FIELDRESEARCH

  Ieder onderneming heeft verwachtingen en doelstellingen. Daarnaast zit elke onderneming met vragen en heeft zijn eigen informatiebehoefte. De Onderzoekfabriek biedt verschillende diensten aan die specifiek toegespitst kunnen worden op ieder afzonderlijke onderneming. Door middel van deze werkwijze kan een antwoord op elke vraag gegeven worden.

  De Onderzoekfabriek maakt gebruik van deskresearch en fieldresearch. Deskresearch heeft tot doel om te achterhalen wat er al aan bruikbare gegevens beschikbaar is over een bepaald onderwerp. Aan de hand van de uitkomsten wordt gekeken wat nog onderzocht dient te worden. Fieldresearch heeft tot doel om informatie te verzamelen middels telefonisch, schriftelijk en persoonlijk onderzoek.

  Samen inzicht verkrijgen op elk niveau

  GRATIS WHITEPAPER

  Wil jij een van deze onderzoeken laten uitvoeren? Maar toch eerst vrijblijvend onze werkwijze onder de loep nemen? Vraag dan onze whitepaper aan.