Profile Tyrecenter op weg naar de beste klantbeleving

Profile Tyrecenter wil dé bandenspecialist zijn voor haar klanten.

Vanuit de filosofie om de meest klantvriendelijke organisatie te worden, heeft Profile Tyrecenter gekozen voor de Onderzoekfabriek om samen te werken naar de bewerkstelliging van dit uitdagende doel. De organisatie is alreeds op de goede weg door periodiek intensieve mystery client onderzoeken uit te voeren. In overleg met de Onderzoekfabriek, is er door Profile Tyrecenter bewus gekozen voor een uitgebreid mystery client onderzoek met daarin mystery shopping, mystery calling en mystery mailing. Na een dergelijke intensieve periode worden er overzichtelijke managementrapportages aangeleverd waardoor het voor Profile Tyrecenter eenvoudig mogelijk is om per onderdeel te sturen en haar processen te optimaliseren. Dit leidt niet alleen tot verbeterde klantbeleving, maar ook tot hogere conversiescores.