Helicon opleidingen, eigentijds en duurzaam

Helicon, continu bedrijvig haar dienstverlening te conformeren aan haar klantbehoeften.

Helicon is een organisatie die met name gefixeerd is op innovatie, duurzaamheid en exclusiviteit met als doel haar dienstverlening volledig te conformeren aan haar klantgroepen. Op basis van interne wensen kan er vastgesteld worden dat de kwantitatieve alsook kwalitatieve bereikbaarheid verbeterd dient te worden. In samenwerking met de Onderzoekfabriek is er in een ‘klantbelevingsdag’ de volledige onderzoeksopzet gerealiseerd waarin de succesfactoren en meetpunten zijn gedefinieerd. Door een uitgebreid mystery client onderzoek en met de inzet van de methodieken; mailing, calling & social media is de klantbeleving alsook kwantitatieve/kwalitatieve bereikbaarheid objectief inzichtelijk gemaakt. Door structureel de onderzoeken uit te voeren en tussentijds de managementrapportages op te leveren, is het mogelijk om de organisatie continu te optimaliseren en geeft het de interne organisatie een duidelijk beeld in hoeverre de dienstverlening verbeterd is.