Gemeente Hardenberg/Ommen wil graag tevreden burgers

Gemeente Hardenberg/Ommen zoekt naar de beste combinaties in klantbeleving.

Gemeentelijke organisaties krijgen steeds meer te maken met de verandering van klantwensen op het gebied van klantcontact. Door de kennis van de Onderzoekfabriek op het gebied van Klant Contact Centers (KCC’s) kan hier middels goed uitgedachte klantprofielen, vraagstukken en bijbehorende cases gewerkt worden naar een optimaal contact met haar klanten. In nauwe samenwerking tussen de Onderzoekfabriek met de teamleider van het Klant Contact Center en op basis van de kennis in de door de overheid gestelde eisen, is er een gefundeerd en doordacht mystery client onderzoek ingezet om de klantbeleving waar nodig te behouden en gewenst te verbeteren. De teamleider kan de rapportages, welke 48 uur na uitvoer van de onderzoeken online staan, direct inzien. Door realtime de gemiddelde waarden en benchmark weer te geven in de rapportages, kan de teamleider eenvoudig sturen en per periode een managementsamenvatting opvragen.