Gasunie waar procedures in relatie staan tot klantbeleving

Gasunie, een uitdaging tussen procedures en klantbeleving.

Gasunie is een Europese organisatie in de gasinfrastructuur, zij verzorgen al het transport van groen- en aardgas. De organisatie krijgt veel vragen van leveranciers en consumenten en voornamelijk de interne communicatie is van elementair belang. Niet alleen vanwege de veiligheid maar ook om het efficiënt oplossen van storingen.
De Onderzoekfabriek heeft middels een onderzoek naar de klantbeleving objectief inzichtelijk gemaakt in hoeverre de dienstverlening ervaren wordt door leveranciers alsook consumenten. Daarnaast is het onderzoek zodanig ingericht zodat deze gekoppeld is en voldoet aan de diverse certificering en normeringen welke door de overheid zijn vastgesteld. In samenwerking met de Onderzoekfabriek heeft Gasunie weten te voldoen aan deze eisen.